Kotol ENBRA CB-EKO PELLET

Kotol ENBRA CB-EKO PELLET

Stacionárny oceľový automatický kotol na pelety ENBRA CB-EKO s horákom B-Max.

Je určený na spaľovanie drevných peliet a je ho možné integrovať do akéhokoľvek vykurovacieho systému, od radiátorového kúrenia po podlahové.

V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať

Popis produktu

ENBRA CB-EKO PELLET je registrovaným zariadením v dotačnom programe “Zelená domácnostiam”. Vďaka tomu je možné pri inštalácii tohto kotla čerpať dotácie, a tým znížiť náklady spojené s kúpou a inštaláciou kotla. Kotol spĺňa požiadavky najprísnejšej 5. emisnej triedy podľa STN EN 303-5 vo všetkých výkonových radách. Špeciálne vyhotovenie kotla umožňuje dosahovať vysokú účinnosť, čo spolu s vysokou účinnosťou spaľovania peliet v horáku B-Max zabezpečuje úsporu nákladov na vykurovanie.